Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


1. Απορρήτου με μια ματιά


Γενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω σημειώσεις δίνουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στις προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου που παρατίθεται στο παρόν κείμενο.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας στο surf μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας σερφ είναι συνήθως ανώνυμη. η συμπεριφορά σερφάρισμα δεν μπορεί να εντοπιστεί πίσω σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να αντικρούσετε αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής απορρήτου.


2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες


μυστικότητα

Οι φορείς αυτών των χώρων να λάβει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς νομική προστασία των δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που σας αναγνωρίζουν προσωπικά. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Επισημαίνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Μια πλήρης προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους είναι αδύνατη.

Σημείωση προς τον αρμόδιο φορέα

Η υπεύθυνη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπο είναι:

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas χονδρικής Str. 114
48301 Nottuln

Τηλέφωνο: + 49 171 89 62 648
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: shop@dreadbag.de

Αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή μαζί με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε μια υπάρχουσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί προστασίας των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Ο κατάλογος των υπαλλήλων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχουμε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, μόνη της ή σε τρίτο μέρος, σε τυποποιημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αν χρειάζεστε την άμεση μεταφορά δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί, για λόγους ασφαλείας και για να προστατεύσει τη μετάδοση εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή αιτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστής ιστότοπου, SSL ή. κρυπτογράφησης TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζοντας τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης από "http: //" σε "https: //" και το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας υποβάλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες πληρωμές σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν μετά τη σύναψη μιας σύμβασης βάσει αμοιβής υπάρχει υποχρέωση να μας στείλετε τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. αριθμός λογαριασμού για την εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης), αυτά τα δεδομένα θα απαιτηθούν για την επεξεργασία των πληρωμών.

Οι συναλλαγές πληρωμής με τη χρήση κοινών μέσων πληρωμής (Visa / MasterCard, πάγια εντολή) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http: //" σε "https: //" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Στην περίπτωση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, τα στοιχεία πληρωμής που μας υποβάλλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Έχετε το δικαίωμα να απελευθερώσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα.

Αντίφαση κατά των διαφημιστικών μηνυμάτων

Η χρήση των δημοσιευμένων στο πλαίσιο της αποτύπωμα υποχρέωση για την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημίσεων και ενημερωτικό υλικό απορρίπτεται. Οι φορείς εκμετάλλευσης των χώρων ρητά νομικά μέτρα σε περίπτωση μη ζητηθέντων διαφημιστικών πληροφοριών, όπως το spam e-mails.


3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων


Υποχρεωτικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas χονδρικής Str. 114
48301 Nottuln

Τηλέφωνο: + 49 171 89 62 648
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: shop@dreadbag.de


4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας


Cookies

Οι ιστοσελίδες κάνουν χρήση των λεγόμενων cookies. Cookies στον υπολογιστή σας καμία ζημιά και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματικά και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου". Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies και επιτρέπουν cookies μόνο κατά περίπτωση, ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να αποκλείσει γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν η απενεργοποίηση των cookies, η λειτουργικότητα αυτού του site μπορεί να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) δημοσιεύονται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 lit. f DSGVO αποθηκευμένο. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει τα cookies για την τεχνικά χωρίς λάθη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας σερφ), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής μας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • χρησιμοποιείται το λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Φιλοξενήσει όνομα πρόσβαση στον υπολογιστή
 • Ώρα του αιτήματός του server
 • διεύθυνση IP

Δεν θα γίνει συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνική παρουσίαση χωρίς λάθη και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας του - γι 'αυτό πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής διακομιστή.

επαφή

Εάν μας στείλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ζητά πληροφορίες σας από την φόρμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων καθορίζετε όπου είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία επαφής για τη διεκπεραίωση της αίτησης και στην περίπτωση της παρακολούθησης ερωτήσεις μαζί μας. Αυτά τα δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 lit. a DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας παραμένουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε διαγραφή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να παραλείψετε το σκοπό αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί για τη χρήση της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται εξ ολοκλήρου. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Για σημαντικές αλλαγές, όπως το πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή για τεχνικές αλλαγές, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται κατά την εγγραφή πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 lit. a DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα της ήδη ολοκληρωθείσας επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκευτούν από εμάς, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Οι περίοδοι νόμιμης διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εγγραφή στο Facebook Connect

Αντί να εγγραφείτε απευθείας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εγγραφείτε στο Facebook Connect. Παροχέας αυτής της υπηρεσίας είναι το Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε στο Facebook Connect και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση με το Facebook" / "Σύνδεση με Facebook", θα μεταφερθείτε αυτόματα στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί μπορείτε να συνδεθείτε με τα δεδομένα χρήσης σας. Αυτό συνδέει το προφίλ σας στο Facebook με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας. Αυτός ο σύνδεσμος μας δίνει πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook. Αυτά είναι κυρίως:

 • Όνομα Facebook
 • Προφίλ Facebook και κάλυψη της εικόνας
 • Facebook Cover
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Facebook
 • Facebook ID
 • Facebook λίστες φίλων
 • Facebook θέλει (αρέσει)
 • Γενέθλια
 • Φύλο
 • Οικόπεδο
 • Γλώσσα

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση, την παροχή και την προσαρμογή του λογαριασμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης του Facebook και την Πολιτική Απορρήτου του Facebook. Αυτά μπορούν να βρεθούν σε: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ και https://www.facebook.com/legal/terms/.

Δεδομένα επεξεργασίας (δεδομένα πελατών και συμβάσεων)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την τροποποίηση της νομικής σχέσης (δεδομένα απογραφής). Αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 lit. b DSGVO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας (τα δεδομένα χρήσης), η διαδικασία και να το χρησιμοποιήσετε μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να ενεργοποιήσετε ή να διευθετήσει το χρήστη να χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον πελάτη θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης. Οι περίοδοι νόμιμης διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Μετάδοση δεδομένων κατά τη σύναψη της σύμβασης για ηλεκτρονικά καταστήματα, εμπόρους λιανικής πώλησης και αποστολή εμπορευμάτων

Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε τρίτους εάν αυτό είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, για παράδειγμα στις εταιρείες που είναι επιφορτισμένες με την παράδοση των αγαθών ή στην τράπεζα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία της πληρωμής. Η περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν γίνεται ή μόνο εάν έχετε ρητά συμφωνήσει με τη μετάδοση. Η μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς ρητή συγκατάθεση, όπως για διαφημιστικούς σκοπούς, δεν συμβαίνει.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. b DSGVO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

WhatsApp - Συνομιλία πελατών Dreadbag

Χρησιμοποιώντας τη συνομιλία πελάτη του WhatsApp Dreadbag, συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της WhatsApp (Facebook Group). Μπορείτε να τα βρείτε κάτω από:  https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de#terms-of-service

Η προστασία δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, γι 'αυτό και εργαζόμαστε με το εργαλείο Android "WhatsBox" διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το GDPR.


5. Κοινωνικά μέσα


Προσθήκες Facebook (κουμπί Like & Share)

Οι προσθήκες του κοινωνικού δικτύου Facebook, πάροχος Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις προσθήκες Facebook με το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Μου αρέσει" στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των προσθηκών στο Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook μέσω της προσθήκης. Ως αποτέλεσμα, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Μου αρέσει" στο Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto AUS.

Προσθήκη Twitter

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter ενσωματώνονται στους ιστότοπούς μας. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Retweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος του ιστότοπου, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης του από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen Unter https://twitter.com/account/settings . Αλλαγή

Google+ plugin

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες του Google+. Παροχέας είναι το Google Inc., το 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Συλλέξτε και μοιραστείτε πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Google + για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Το κουμπί Google + θα σας παράσχει σε εμάς και σε άλλους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που δώσατε για ένα περιεχόμενο + 1 όσο και πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλατε όταν κάνατε κλικ στο + 1. Το + 1 σας μπορεί να εμφανίζεται ως ένδειξη μαζί με το όνομα του προφίλ σας και τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες Google, όπως στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας Google ή αλλού σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο Διαδίκτυο.

Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας + 1 για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google σε εσάς και σε άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +, χρειάζεστε ένα κοινό προφίλ Google που είναι ορατό σε όλο τον κόσμο και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα διαφορετικό όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του Λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google ενδέχεται να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή έχουν άλλες πληροφορίες αναγνώρισης από εσάς.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγονται: Εκτός από τις παραπάνω χρήσεις, οι πληροφορίες που παρέχετε σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου της Google χρησιμοποιούνται. Η Google μπορεί να απελευθερώσει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες + 1 το χρήστη ή να μεταδίδει στους χρήστες και τους συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιστές ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Το plugin Instagram

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες στις πλευρές μας. Αυτές οι δυνατότητες παρέχονται από την Instagram Inc., την 1601 Willow Road, το Menlo Park, την CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Instagram, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα των σελίδων μας με το προφίλ Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψη στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των μεταφερθέντων δεδομένων και της χρήσης τους από την Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Προσθήκη Tumblr

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν κουμπιά της υπηρεσίας Tumblr. Ο πάροχος είναι ο Tumblr, Inc., 35 East 21st St, ο αριθμός 10th, Νέα Υόρκη, NY 10010, ΗΠΑ.

Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να μοιραστείτε μια ανάρτηση ή μια σελίδα στο Tumblr ή να ακολουθήσετε τον πάροχο στο Tumblr. Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστοτόπους μας χρησιμοποιώντας το κουμπί Tumblr, το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Tumblr. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο για το ποσό των δεδομένων που συλλέγει και μεταδίδει το Tumblr χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, μεταδίδεται η διεύθυνση IP του χρήστη καθώς και η διεύθυνση URL του αντίστοιχου ιστότοπου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Tumblr: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Pinterest plugin

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε κοινωνικά πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, το οποίο διαχειρίζεται η Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές του Pinterest. Το plugin μεταδίδει δεδομένα πρωτοκόλλου στο διακομιστή του Pinterest στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση των επισκέφθηκε ιστοσελίδες που περιέχουν επίσης επιλογές λειτουργιών, ο τύπος και το πρόγραμμα περιήγησης, ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης, τον τρόπο χρήσης σας των ρυθμίσεων Pinterest και μπισκότα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τις επιλογές, καθώς και τα δικαιώματά σας και τους τρόπους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας με τις πολιτικές απορρήτου των επιλογών: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση


Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας αναλύσεων ιστού Google Analytics. Παροχέας είναι το Google Inc., το 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies". Αυτά είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookie του Google Analytics αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 με παραπομπή 1. f DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

IP ανωνυμοποίηση

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα αποκοπεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα μειωθεί εκεί. Εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού σας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου και να παράσχει στον διαχειριστή του ιστότοπου και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το Google Analytics ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

plugin πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από μια αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μπορείτε επίσης να αποτρέψει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπ. Η διεύθυνση IP σας) στο Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τη λήψη του browser plug-in που διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση και εγκαταστήστε: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Η αντίθεση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης που θα αποτρέπει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση του Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων χρήστη στο Google Analytics, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Δημογραφικά στοιχεία στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη δημογραφική λειτουργία του Google Analytics. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να δημιουργηθούν αναφορές που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τα δεδομένα επισκεπτών της Google και τρίτων. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφήμισης του Λογαριασμού σας Google ή γενικά να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αντιπολίτευση στη Συλλογή Δεδομένων".

Facebook Pixel

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το εικονοστοιχείο δράσης του Facebook για τη μέτρηση μετατροπής, το Facebook Inc., η 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook").

Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου μπορεί να παρακολουθηθεί μετά την ανακατεύθυνσή τους στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook μπορεί να αξιολογηθεί για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς και βελτιστοποιηθούν τα μελλοντικά διαφημιστικά μέτρα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook για τα δικά τους διαφημιστικά purposes, σύμφωνα με την Facebook Πολιτική χρήσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ως αποτέλεσμα, το Facebook μπορεί να επιτρέψει την προβολή διαφημίσεων στο Facebook και εκτός Facebook. Η χρήση αυτών των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως χειριστής τοποθεσίας.

Στην πολιτική απορρήτου του Facebook θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένα κοινά" στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαφημίσεων" στο πλαίσιο https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen μακριά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδεθείτε στο Facebook.

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση που βασίζεται στη χρήση από το Facebook στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής διαδραστικής ψηφιακής διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


7. Ενημερωτικό Δελτίο


δεδομένων newsletter

Αν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βεβαιωθείτε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συμφωνήσουν για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο είναι , Δεν συλλέγονται άλλα δεδομένα ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την παράδοση των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στο έντυπο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 lit. a DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση της για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "unsubscribe" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ήδη ολοκληρωμένων εργασιών επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα στοιχεία που κατατίθενται μαζί μας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκευτούν από εμάς από το ενημερωτικό δελτίο μέχρι την ακύρωσή σας και θα διαγραφούν μετά την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για άλλους σκοπούς μαζί μας (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περιοχή των μελών) παραμένουν ανεπηρέαστα.

MailChimp

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του MailChimp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Παροχέας είναι η Rocket Science Group LLC, η 675 Ponce De Leon Ave NE, η 5000 Suite, η Ατλάντα, η GA 30308, ΗΠΑ.

Το MailChimp είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Εάν καταχωρίζετε δεδομένα για σκοπούς συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αυτά αποθηκεύονται στους διακομιστές του MailChimp στις Η.Π.Α.

Το MailChimp είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χρησιμοποιώντας MailChimp μπορούμε να αναλύσουμε τις εκστρατείες newsletter μας. Όταν ανοίγετε ένα έστειλε με MailChimp ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδυάζει ένα αρχείο που περιέχεται στο e-mail (web-φάρος που ονομάζεται.) Στους διακομιστές της MailChimp στις ΗΠΑ. Έτσι μπορεί να προσδιοριστεί εάν ένα μήνυμα newsletter άνοιξε και οι οποίες κλικ συνδέσεις, εάν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, τεχνικές πληροφορίες συλλέγονται (π.χ., χρόνος πρόσβασης, διεύθυνση IP, τον τύπο προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα). Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να εκχωρηθούν στους αντίστοιχους παραλήπτες ενημερωτικό δελτίο. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη στατιστική ανάλυση των εκστρατειών newsletter. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστούν καλύτερα στο μέλλον τα ενημερωτικά δελτία στα συμφέροντα των δικαιούχων.

Εάν δεν θέλετε ανάλυση από το MailChimp, καταργήστε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου. Επιπλέον, μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 και DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, καταργώντας την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ήδη ολοκληρωμένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Η κατατεθεί από εσάς για τους σκοπούς της παραπομπής ενημερωτικό δελτίο στα δεδομένα μας αποθηκεύονται από εμάς μέχρι την απομάκρυνση σας από το ενημερωτικό δελτίο και διαγράφονται μετά την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου, τόσο από τους διακομιστές μας και από τους διακομιστές της MailChimp. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για άλλους σκοπούς μαζί μας (διευθύνσεις π.χ. e-mail για τα μέλη) παραμένουν ανεπηρέαστες.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Newsletter2Go

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Newsletter2Go για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Παροχέας είναι το Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Βερολίνο, Γερμανία.

Newsletter2Go είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που έχετε εισάγει για τη συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου αποθηκεύονται στους διακομιστές του Newsletter2Go στη Γερμανία.

Αν δεν θέλετε να αναλυθεί από το Newsletter2Go, θα πρέπει να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου. Επιπλέον, μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ιστότοπο.

Ανάλυση δεδομένων από το Newsletter2Go

Με τη βοήθεια του Newsletter2Go μπορούμε να αναλύσουμε τις ενημερωτικές εκστρατείες μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν έχει ανοίξει ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου και σε ποιους συνδέσμους έχει γίνει κλικ. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να καθορίσουμε, μεταξύ άλλων, ποιες συνδέσεις χτυπήθηκαν πολλές φορές.

Επιπλέον, μπορούμε να δούμε αν έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες προκαθορισμένες ενέργειες μετά το άνοιγμα / κλικ (ρυθμός μετατροπής). Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε αν έχετε κάνει μια αγορά μετά από κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.

Το Newsletter2Go μας επιτρέπει επίσης να υποδιαιρούμε τους παραλήπτες των ενημερωτικών δελτίων σε διαφορετικές κατηγορίες ("clusters"). Για παράδειγμα, οι παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να υποδιαιρεθούν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή τον τόπο κατοικίας. Με τον τρόπο αυτό, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Newsletter2Go μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

νομική βάση

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 και DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των ήδη ολοκληρωμένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

χρόνος αποθήκευσης

Η κατατεθεί από εσάς για τους σκοπούς της παραπομπής ενημερωτικό δελτίο στα δεδομένα μας αποθηκεύονται από εμάς μέχρι την απομάκρυνση σας από το ενημερωτικό δελτίο και διαγράφονται μετά την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου, τόσο από τους διακομιστές μας και από τους διακομιστές της Newsletter2Go. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για άλλους σκοπούς μαζί μας (διευθύνσεις π.χ. e-mail για τα μέλη) παραμένουν ανεπηρέαστες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Newsletter2Go στη διεύθυνση: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Σύναψη σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών

Έχουμε ένα συμβόλαιο με Newsletter2Go στην οποία δεσμευόμαστε Newsletter2Go την προστασία των πελατών μας και δεν πρόκειται να περάσει σε τρίτους. Αυτή η σύμβαση μπορεί να προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. Plugins και εργαλεία


YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins από τη σελίδα YouTube που τροφοδοτείται από Google. Ο υπεύθυνος ιστότοπου είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπους με δυνατότητα προσθήκης του YouTube, θα είστε συνδεδεμένοι στους διακομιστές του YouTube. Αναφέρει στον διακομιστή YouTube ποιες από τις σελίδες μας επισκεφθήκατε.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας YouTube, το YouTube θα σας επιτρέψει να συσχετίσετε τη συμπεριφορά περιήγησης απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να αποφύγετε αυτό, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των online προσφορών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών χρήστη, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins από την πύλη βίντεο Vimeo. Παροχέας είναι η Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10011, ΗΠΑ.

Εάν επισκέπτεστε κάποιον από τους ιστότοπους που είναι εφοδιασμένοι με ένα plugin Vimeo, θα είστε συνδεδεμένοι με τους διακομιστές της Vimeo. Αυτό λέει στον διακομιστή Vimeo ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Επιπλέον, η Vimeo αποκτά τη διεύθυνση IP σας. Αυτό ισχύει και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo ή δεν έχετε λογαριασμό στο Vimeo. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Vimeo μεταδίδονται στον διακομιστή Vimeo στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Vimeo, επιτρέπετε στο Vimeo να συσχετίσει τη συμπεριφορά του σερφάρισμα απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αποσυνδεδεμένος από το λογαριασμό Vimeo.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, που παρέχει η Google, για την ομοιόμορφη αναπαράσταση γραμματοσειρών. Όταν ανοίγετε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίζει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές.

Για να το κάνετε αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί στους διακομιστές της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google μαθαίνει ότι ο ιστότοπός μας έχει πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web είναι προς το συμφέρον μιας συνεπούς και ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές web, θα χρησιμοποιηθεί μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web, ανατρέξτε στην ενότητα https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/


9. πάροχος υπηρεσιών πληρωμής


PayPal

Στην ιστοσελίδα μας προσφέρουμε περιλαμβάνουν την πληρωμή μέσω PayPal. Πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργου (το "PayPal").

Αν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω του PayPal, τα στοιχεία πληρωμής που εισάγετε θα σταλούν στο PayPal.

Η μετάδοση των δεδομένων σας στο PayPal βασίζεται στο άρθρο 6 παραγρ. 1 lit. ένα DSGVO (συγκατάθεση) και το άρθρο 6 παρ. 1 lit. b DSGVO (επεξεργασία για την εκτέλεση μιας σύμβασης). Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων.

Sofortüberweisung

Στην ιστοσελίδα μας προσφέρουμε την πληρωμή μέσω του "Sofortüberweisung". Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι οι Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (στο εξής "Sofort GmbH").

Με τη βοήθεια της διαδικασίας "Sofortüberweisung" λαμβάνουμε μια επιβεβαίωση πληρωμής από την Sofort GmbH σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε αμέσως να αρχίσουμε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.

Αν έχετε επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής «Άμεση μεταφορά», θα υποβάλει το PIN και μια έγκυρη ΤΑΝ την άμεση GmbH, με την οποία μπορείτε να συνδεθείτε στο απευθείας σύνδεση τραπεζικό λογαριασμό σας. Η Sofort GmbH ελέγχει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μετά τη σύνδεση και μεταφέρει τα χρήματα σε εμάς χρησιμοποιώντας το TAN που έχετε υποβάλει. Στη συνέχεια, θα μας στείλει μια επιβεβαίωση συναλλαγής χωρίς καθυστέρηση. Μετά τη σύνδεση, οι πωλήσεις σας, η πιστωτική γραμμή της πιστωτικής γραμμής και η ύπαρξη άλλων λογαριασμών, καθώς και τα αποθέματά τους, ελέγχονται επίσης αυτόματα.

Εκτός από το PIN και το TAN, τα δεδομένα πληρωμής που καταχωρίσατε καθώς και προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στην Sofort GmbH. Τα προσωπικά δεδομένα είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP και, ενδεχομένως, τα περαιτέρω δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών. Η διαβίβαση των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί η ταυτότητά σας πέρα ​​από κάθε αμφιβολία και για να αποφευχθεί η απάτη.

Η μετάδοση των δεδομένων σας στη Sofort GmbH βασίζεται στο άρθρο 6 παραγρ. 1 lit. ένα DSGVO (συγκατάθεση) και το άρθρο 6 παρ. 1 lit. b DSGVO (επεξεργασία για την εκτέλεση μιας σύμβασης). Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με Sofortüberweisung δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: https://www.sofort.de/datenschutz.html και https://www.klarna.com/sofort/.

Ταινία

Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής «πιστωτικής κάρτας» της Stripe πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, την επεξεργασία των πληρωμών μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών λωρίδα Πληρωμές Europe Ltd., Block 4, Harcourt Κέντρο, Harcourt Road, Dublin 2, την Ιρλανδία, για την οποία θα σας κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πληροφόρησης διαδικασία παραγγελίας, μαζί με διαβιβάσει την πληροφορία σχετικά με την παραγγελία σας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό λογαριασμού, κωδικός τράπεζας, ενδεχομένως, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το ποσό του τιμολογίου, το νόμισμα και τον αριθμό των συναλλαγών). Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της επεξεργασίας πληρωμών με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών λωρίδα Πληρωμές Europe Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων των λωρίδων μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση URL https://stripe.com/de/terms και https://stripe.com/de/privacy

Amazon Pay

Κατά την πληρωμή μέσω amazon αμοιβή δίνουμε τα στοιχεία πληρωμής σας ως μέρος της επεξεργασίας πληρωμών κατά κύριο λόγο (στο Amazon Πληρωμών Ευρώπη SCA, και δευτερευόντως από το Amazon S.à.rl της ΕΕ, η Amazon Services Europe SARL και η Amazon Media SARL της ΕΕ, και οι τρεις βασίζονται σε 5, Rue Plaetis L 2338 Λουξεμβούργο εφεξής "Amazon Payments").

Η Amazon Payments διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε πιστωτική αναφορά. Το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου για τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης χρησιμοποιείται από την Amazon Payments για να αποφασίσει σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Η πιστωτική αναφορά μπορεί να περιέχει τιμές πιθανότητας (αποκαλούμενες τιμές βαθμολογίας). Εφόσον οι τιμές σκορ συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της πιστοληπτικής ικανότητας, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα διεύθυνσης.

Επιπλέον, η Amazon Πληρωμών έχει τα σωστά στοιχεία, μεταξύ άλλων, σε ανώνυμη τρίτους (τράπεζες, e-υπηρεσία, οι service partners, αλλά και λογιστές, αναλυτικές υπηρεσίες, γραφεία, συνεργάτες μάρκετινγκ, παρόχους υπηρεσιών cloud, πάροχοι εκ νέου στοχοθέτηση, συνεργάτες) για να περάσει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων των χρησιμοποιούμενων οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, παραπέμπουν στην πολιτική απορρήτου της Amazon Payments: pay.amazon.com/de/help/201751600, Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 lit. b DS-ΓΤΟ.

ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ

X