Νομική Οντότητα


Dreadbag.de - Ποιος είναι πίσω από το Dreadbag;


Ιδιοκτήτης – Dreadbag.de

Ούντο Ρίχτερ
Promenade Schiller 32
12049 Βερολίνο

Εθελοντής webmaster – Dreadbag.de

L. Vogt
mail: shop(at)dreadbag.de
Internet: www.Dreadbag.de

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την § 55 παρ. 2 RStV
Dreadbag.de, Udo Richter, Schillerpromenade 32, 12049 Βερολίνο


Αποποίηση ευθύνης - Νομικές ειδοποιήσεις


§ 1 Περιορισμός ευθύνης

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δημιουργούνται με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του παρεχόμενου περιεχομένου. Η χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη. Οι συμβολές που προσδιορίζονται με το όνομα αντιπροσωπεύουν τη γνώμη του αντίστοιχου συγγραφέα και όχι πάντα η γνώμη του παρόχου. Με την καθαρή χρήση της ιστοσελίδας του προσφέροντος δεν υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και του προσφέροντος.

§ 2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Το Dreadbag.de περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων ("εξωτερικοί σύνδεσμοι"). Αυτοί οι ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης. Όταν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι συνδέθηκαν για πρώτη φορά, ο πάροχος έλεγξε τα περιεχόμενα τρίτων για τυχόν νομικές παραβιάσεις. Την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν νομικές παραβιάσεις. Ο πάροχος δεν επηρεάζει τον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η ρύθμιση των εξωτερικών συνδέσεων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος είναι κάτοχος του περιεχομένου που βρίσκεται πίσω από τη σύνδεση ή τον σύνδεσμο. Ένας συνεχής έλεγχος των εξωτερικών συνδέσεων είναι παράλογο για τον προσφέροντα χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις για νομικές παραβιάσεις. Στην περίπτωση της γνώσης των νομικών παραβιάσεων, ωστόσο, αυτές οι εξωτερικές συνδέσεις διαγράφονται αμέσως.

§ 3 Δικαιώματα πνευματικών δικαιωμάτων και απόδοσης

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο Dreadbag.de υπόκειται στη γερμανική πνευματική ιδιοκτησία και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε χρήση που δεν επιτρέπεται από το γερμανικό νόμο περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και επιδόσεων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή του αντίστοιχου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία ή αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και τα δικαιώματα τρίτων προσδιορίζονται ως τέτοια. Η μη εξουσιοδοτημένη επανάληψη ή διάδοση ατομικών περιεχομένων ή πλήρων σελίδων δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Μόνο η παραγωγή αντιγράφων και λήψεων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση επιτρέπεται.

Η παρουσίαση αυτού του ιστότοπου σε ξένα πλαίσια επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.

§ 4 Ειδικοί όροι χρήσης

Εφόσον οι ειδικοί όροι για τις μεμονωμένες χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας αποκλίνουν από τις προαναφερθείσες παραγράφους, αυτό επισημαίνεται ρητώς στον κατάλληλο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικές συνθήκες χρήσης ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.


διαδικασία παραπόνων


Εναλλακτική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 ODR-VO και § 36 VSBG:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (OS), την οποία μπορείτε https://ec.europa.eu/consumers/odr βρείτε. Για να συμμετάσχετε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτή δεν απαιτούνται και δεν είναι έτοιμος.