ναυτιλία επιλογές

Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ και άλλες συνιστώσες των τιμών, βλ .:

  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ναυτιλία - Hermes Päckchen (Παρακολούθηση αποστολής + ασφαλισμένος) = 6,50 €
  • Αποστολή ΕΕ - Υπογραφή Warenpost International S EU (παρακολούθηση + ασφαλισμένος) = 9,90 €
  • Αποστολή εκτός ΕΕ - Υπογραφή Warenpost International S NON-EU (παρακολούθηση + ασφαλισμένος) = 9,90 €

Έτσι αποζημιώνονται τα πλήρη έξοδα αποστολής στον πελάτη.

Warenpost International S - EU Tracked - Υπογραφή

Warenpost International S - Μη κοινοτική - Παρακολούθηση - Υπογραφή

ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ

X