Κώδικας Δεοντολογίας για τις Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης

Κώδικας Δεοντολογίας για τις Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης

Το Encod παρουσιάζει με το παρόν έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τις Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης. Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς αναπτύχθηκε από μέλη του Encod από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένα λειτουργούν ήδη νόμιμα CSC στη χώρα τους, άλλα βρίσκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης μόλις οι τοπικοί νόμοι επιτρέπουν την καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση. Για να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε με το encod.org 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΣΧΟΙ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Δεκέμβριος 2011.

Λόγω της έλλειψης νομικού πλαισίου σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση, εμείς, χρήστες κάνναβης από όλη την Ευρώπη, έχουμε αναπτύξει το δικό μας μοντέλο ρύθμισης και ελέγχου.

Αυτό το μοντέλο, που ονομάζεται Cannabis Social Clubs, στοχεύει να αποτρέψει τους χρήστες κάνναβης από το να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες μέσω της κατανάλωσής τους και διασφαλίζει ότι πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Τα Cannabis Social Clubs (CSC) είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διευθύνονται από ενήλικες χρήστες κάνναβης. Τα CSC θα μπορούσαν να λειτουργούν σε οποιαδήποτε χώρα έχει αποποινικοποιήσει την κατοχή κάνναβης για προσωπική χρήση.

Για παράδειγμα, σε χώρες όπου αυτό δεν συμβαίνει ακόμη, τα CSC θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πιλοτικό έργο που πρέπει να προετοιμαστεί όταν αλλάξουν οι νόμοι που διέπουν την καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με Άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι πολίτες της Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να οργανώνονται για την προστασία των συμφερόντων τους. Εάν οι δραστηριότητές τους δεν απειλούν την υγεία του κοινωνικού συνόλου ή τη δημόσια τάξη.

Οι Κοινωνικοί Όμιλοι Κάνναβης οργανώνουν τη συλλογική καλλιέργεια μιας ποσότητας κάνναβης που προορίζεται αποκλειστικά για την ιδιωτική κατανάλωση των μελών τους. Η παραγωγική ικανότητα ενός CSC βασίζεται στο αναμενόμενο επίπεδο ετήσιας κατανάλωσης από τα μέλη του, με ένα κατάλληλο buffer ώστε να μπορεί να αντισταθμίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο κακής συγκομιδής, κλοπής ή πρόσθετης ανάγκης, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους . Οι εσωτερικοί κανόνες ενός CSC περιλαμβάνουν ένα αρχείο καταγραφής του τρόπου χειρισμού οποιασδήποτε υπερβολής.

Προτού γίνει μέλος μιας Κοινωνικής Λέσχης Κάνναβης, ο αιτών πρέπει να δηλώσει ότι είναι χρήστης κάνναβης ή να υποβάλει μια διάγνωση για να διασφαλίσει ότι το άτομο έχει μια ιατρική πάθηση που προκαλείται από τη χρήση κάνναβης. Οι διαγνώσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με κάνναβη μπορούν να βρεθούν στις τακτικά δημοσιευμένες λίστες του International Association of Cannabis as Medicine (IACM).

Τα νέα μέλη του Cannabis Social Clubs παρέχουν μια δήλωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους και του εκτιμώμενου ποσού χρήσης. Οι ιδιωτικές συνομιλίες επιτρέπουν στους συλλόγους να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά καταναλωτικά πρότυπα των μελών τους. Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης προλαμβάνουν ενεργά πιθανές βλάβες, ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και προωθούν ασφαλείς μορφές κατανάλωσης μεταξύ των μελών τους.

Οι Κοινωνικοί Όμιλοι Κάνναβης διατηρούν εκτενείς και διαφανείς λογαριασμούς για το πώς τα μέλη καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες μέσω συλλογικής καλλιέργειας, οι αριθμοί μελών διασφαλίζουν ότι το απαιτούμενο ποσό είναι διαθέσιμο και μπορεί να τηρηθεί αρχείο για το πόσα χρησιμοποιεί και τα ανώτατα όρια κάθε μέλος. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η αποκάλυψη σε τρίτους.

Οι Κοινωνικοί Όμιλοι Κάνναβης διατηρούν ολοκληρωμένα και διαφανή αρχεία σχετικά με το πού βρίσκεται η καλλιέργεια στον κύκλο ζωής, ποιες μέθοδοι καλλιέργειας χρησιμοποιούνται και φυσικά ποια επίπεδα συγκομιδής είναι κατάλληλα για κοινή χρήση. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται τυχαία από τους εκπροσώπους του συλλόγου για την επαλήθευση των μέτρων ασφαλείας και του εκτιμώμενου όγκου συγκομιδής.

Οι μέθοδοι καλλιέργειας, μετασυλλεκτικής επεξεργασίας κ.λπ. ακολουθούν τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, με αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Αφού ελεγχθεί η συγκομιδή και ποσοτικοποιηθεί η τελική ποσότητα συγκομιδής, η συγκομιδή θα μεταφερθεί από τον τόπο παραγωγής στις εγκαταστάσεις ελεγχόμενης διανομής από εκπρόσωπο του συλλόγου, με γραπτή εξουσιοδότηση.

Οι Κοινωνικοί Όμιλοι Κάνναβης χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δημοκρατία και μη κερδοφορία. Λειτουργούν ως μια ένωση που αφήνει ανοιχτά τα μέλη να αποφασίσουν για τις οικονομικές ρυθμίσεις. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι τα μέλη μπορούν να κατανοούν το κόστος που πραγματοποιούνται και σε ποια χρήματα επενδύονται.

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οι CSC οργανώνουν μια γενική συνέλευση όπου συζητούνται και εγκρίνονται οι ετήσιες εκθέσεις. Αυτές οι εκθέσεις παρέχουν ένα πλήρες ισοζύγιο εσόδων και εξόδων για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν στους υπαλλήλους εύλογη αποζημίωση για την υπηρεσία τους. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ο δημόσιος τομέας εξοικονομεί χρήματα που διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν για ποινική δίωξη.

Σε αντίθεση με τους αντιπροσώπους που διαχειρίζονται την παράνομη μαύρη αγορά, οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν διάλογο με τις αρχές για να δώσουν μια πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας τους. Οι κρατικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς ανά πάσα στιγμή. Το CSC δημιουργεί μια εναλλακτική λύση στη μαύρη αγορά που επίσης αποτρέπει την πρόσβαση ανηλίκων στην κάνναβη. Η CSC έχει συμφέρον να διασφαλίσει τον οργανισμό και τις δραστηριότητές του μέσω νομικών ρυθμίσεων.

Πηγή: encode.org